Rozwiązania dla lokalnego i zdalnego centrum monitoringu

Ochrona mienia zlokalizowanego na zewnątrz oraz zapobieganie wejściu nieuprawnionych osób jest poważnym wyzwaniem dla rozległych obiektów takich jak centra handlowe i logistyczne, elektrownie czy inne obiekty biurowe i magazynowe. Właściwa ochrona powinna zapobiegać próbom wtargnięcia na teren obiektu.  

Tradycyjnym rozwiązniem stosowanym w takim wypadku jest zatrudnienie strażnika. Jednakże jest to wyjście kosztowne
i obarczone ryzykiem popełnienia błędu przez człowieka.  

Jednym z rozwiązań stosowanych w takich przypadkach jest utworzenie lokalnego centrum monitoringu, w którym strażnik nadzoruje pracę systemu kamer przemysłowych połączonych z czujkami zewnętrznymi. Po wykryciu intruza przez czujkę, połączona z nią kamera przesyła zarejestrowany obraz do centrum nadzoru, gdzie podejmowana jest decyzja o wysłaniu strażnika na miejsce zdarzenia dla sprawdzenia przyczymy alarmu. Takie rozwiązanie pozwala na lepsze zarządzanie ochroną w porównaniu do systemu opartego jedynie na ludziach.  

Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest zdalne centrum monitoringu. Taki system wykorzystuje czujki zewnętrzne, transmisję wideo oraz system nagłośnienia do zdalnej ochrony obiektu. Po zadziałaniu podłączonej czujki, operator sprawdza zarejestrowany obraz i emituje ostrzeżenie głosowe. Jeżeli zachodzi potrzeba, zdalne centrum monitoringu wysyła strażników na miejsce zdarzenia lub przesyła informację o zdarzeniu do jednostki policji. Ze względu na brak konieczności zatrudniania strażników w ochranianym obiekcie, system zdalnego monitoringu wideo jest rozwiązniem mniej kosztownym niż lokalne centrum monitoringu. Z tego powodu zastosowano go do ochrony ponad 20 tys. obiektów w Wielkiej Brytanii.

Współpraca czujek zewnętrznych i kamer systemu monitoringu jest podstawą działania zarówno systemów lokalnych
jak i zdalnych. Dodatkowo, pole widzenia czujki i kamery muszą się pokrywać w całości, aby zapewnić właściwą pracę
przy jak najmniejszej liczbie fałszywych alarmów, których przyczyny, takie jak małe zwierzęta, silne opady deszczu, bezpośrednie nasłonecznienie czy roślinność, mogły być natychmiast wykluczone. Nie bez znaczenia dla komfortu obsługi
jest także prosta instalacja i zestrojenie czujki i kamery. 

REDWALL jest wiodącą marką czujek zewnętrznych do systemu monitoringu ze względu na wysoką wiarygodność stosowanego systemu detekcji oraz dopasowanie do wymagań aplikacyjnych.


Zastosowanie urządzeń w przykładowej aplikacji
Copyright © OPTEX Security Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Realizacja: MEETMEDIA