pl|en|hu
Znajdź produkt
Technologie
Filtr światła białego „Double Conductive Shielding"
Zastosowano
w modelach

HX-40/40AM/40RAM/40DAM, HX-80N/80NAM/80NRAM, FTN-ST/AM/R/RAM,
OML-ST/DT/AM/DAM, FX-50SQ, CX-502/502AM, CX-702/702RS, SX-360ZV,
VX-402/402REC/402R, LX-402/802, BX-80N/80NR, VXI-ST, VXI-AM, VXI-DAM, VXI-R,
VXI-RAM, VXI-RDAM, CDX-AN/NAM/DAM, FMX-DST

 

Czujki wyposażone w filtr światła białego „Double Conductive Shielding" posiadają zdolność filtracji fal światła widzialnego oraz fal elektromagnetycznych, zapewniając stabilne warunki pracy najbardziej wrażliwym na zakłócenia komponentom czujki.
double_conductive_shielding_1

 

Technologia filtracji fal z zakresu światła widzialnego

 

Technologia filtracji fal światła widzialnego, zapobiega powstawaniu „fałszywych alarmów", kiedy
w kierunku czujnika zostanie skierowany silny strumień światła np. z lampy halogenowej.
„Fałszywe alarmy" nie są generowane nawet wtedy, gdy w kierunku czujnika zostanie skierowane światło reflektorów samochodowych z odległości 30cm.

„Fałszywe alarmy" są równie często powodowane przez bezpośrednie bądź odbite silne światło słoneczne. Filtr „Double Conductive Shielding" zapewnia ochronę przed bezpośrednim oświetleniem silnym strumieniem światła do 100000 luksów. Najbardziej prawdopodobne scenariusze powstawania „fałszywych alarmów" to wczesny ranek lub wieczór, gdy słońce znajduje się nisko nad horyzontem albo w wyniku odbicia światła słonecznego od gładkiej powierzchni. Rzadko jednak przekracza ono 50000 luksów, a czujki wyposażone w taki filtr nie będą generowały „fałszywych alarmów" z tego powodu. Należy jednak pamiętać, że widmo słońca posiada również zakres podczerwieni, które wykrywają czujki co w pewnych sytuacjach - strumień światła znajdzie się w bezpośrednio w strefie detekcji i spełnione będą pozostałe warunki aktywacji alarmu - może powodować stany alarmowe.

 

Technologia filtracji fal elektromagnetycznych

 

Zastosowanie filtru „Double Conductive Shielding" zwiększa odporność na zakłócenia elektromagnetyczne o natężeniu 30V/m i większym, w szerokim zakresie częstotliwości. Oznacza to, bardzo wysoki stopień ochrony przed zakłóceniami np. umieszczenie 10W nadajnika w odległości ok. 30cm od czujki nie spowoduje zaburzeń jej pracy t.j. „fałszywych alarmów". Takie parametry są możliwe dzięki możliwości ekranowania w całości układów elektronicznych odpowiedzialnych za wstępne wzmocnienie sygnałów elektrycznych generowanych przez piroelement.