pl|en|hu
Znajdź produkt
Technologie
Stopień ochrony obudowy IP

 

Materiały używane podczas produkcji urządzeń spełniają liczne międzynarodowe standardy jakościowe. Nie jest niespodzianką, że produkty firmy należą do elity pod względem jakości
i niezawodności działania. Doty­czy to również obudów a ich stopień ochronności IP (Ingress Protection) jest jednym z czynników zapewniają­cych długą żywotność czujek OPTEX.
Testy stopnia ochrony IP wszystkich urządzeń firmy Optex przeprowa­dzane przeprowadzone zgodnie ze standardem IEC529.

Poniżej wyjaśniono znaczenie każdego stopnia ochrony IP.

ip_500
Dostęp ciał stałych Dostęp wody

0
Nie chroniona
0
Nie chroniona1
Chroniona przed ciałami stałymi
o średnicy 50mm lub większej, np. pięść

1
Chroniona przed spadającymi kroplami wody2

Chroniona przed ciałami stałymi
o średnicy 12,5mm lub większej,
np. palec


2

Chroniona przed spadającymi kroplami wody pod dowolnym kątem nachylenia do 15°
3

Chroniona przed ciałami stałymi
o średnicy 2,5mm lub większej,
np. narzędzia

3 Chroniona przed rozpryskiwaną wodą pod  kątem maksymalnym sięgającym 60°


4

Chroniona przed ciałami stałymi
o średnicy 1,0mm lub większej,
np. drut

4

Chroniona przed rozpryskami wody
z każdego kierunku5

Chroniona przed kurzem. Dostęp kurzu nie jest całkowicie zatrzymany, ale niewielka ilość kurzu dostająca się do wnętrza urządzenia nie zakłócając jego pracy nie stanowi zagrożenia

5

Chroniona przed silnym strumieniem wody z każdego kierunku


6 Obudowa pyłoszczelna. Brak dostępu kurzu 6 Chroniona przed strumieniem wody
z każdego kierunku

7
Chroniona przed wodą. Chroniona przed efektem tymczasowego zanurzenia w wodzie

8 Chroniona przed wodą. Chroniona przed efektem ciągłego zanurzenia
w wodzie