pl|en|hu
Znajdź produkt
Technologie
Obudowa dostosowana do stosowania nadajników bezprzewodowych i baterii
Zastosowano
w modelach

AX-100/200TFR, HX-40RAM, HX-80NRAM, FTN-R/RAM, VX-402R, BX-80NR,
SL-350QNR/QFR, VXI-R/RAM/RDAM


 


 

Obudowy urządzeń przystosowanych
do zasilania z baterii zostały zaprojektowane aby pomieścić w środku nadajniki systemów bezprzewodowych oraz niezbędne baterie.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku barier AX-100TFR/200TFR, gdyż konstruk­cja obudowy pozawala na łatwą wymianę baterii bez konieczności otwierania osłony przedniej oraz koniecz­ności przeprowadzania żmudnego procesu strojenia bariery.

Opis montażu nadajników radiowych różnych typów (niedostarczanych z urządzeniem) znajduje się w instrukcjach instalacji poszczególnych typów urządzeń.

 

Akcesoria do transmisji bezprzewodowej

zasilanie_bateryjne_300