pl|en|hu
Znajdź produkt
Technologie
Układ automatycznej regulacji wzmocnienia
Zastosowano
w modelach

[Układ automatycznej regulacji wzmocnienia (A.G.C.)]

AX-70TN/130TN/200TN, AX-100TF/200TF, AX-350TF/650TF, AX-250PLUS/500PLUS, BX-100PLUS
[System optymalizujący natężenie wiązki (A.T.P.C.™)]

AX-350DH/650DH MKIII, AX-350DH TS/350DH BT

 

Układ automatycznej regulacji wzmocnienia (A.G.C.)

 

Obwód A.G.C. monitoruje stopniowe zmiany natężenia sygnału wiązki podczerwieni powodowane zmiennymi warun­kami atmosferycznymi. W przypadku spadku natężenia sygnału wiązki, układ dopasowuje czułość bariery do występu­jących warunków atmosferycznych, co pozwala na stabilną pracę urządzenia.

 

System optymalizujący natężenie wiązki (A.T.P.C.™)

System automatycznie kontroluje, stroi i optymalizuje poziom emisji sygnału tak, aby urządzenie osiągnęło maksy­malną wydajność. Rezultatem zastosowania tego systemu jest zmniejszenie występowania „fałszywych alarmów" powstających w wyniku zmiany warunków otoczenia (mgła, silne opady śniegu lub deszczu) powodujących wahanie tłumienia wiązki podczerwieni pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.

 

Ograniczenie wiązki przez gęstą mgłę
Wzmocnienie wiązki przez odbicia (np. od ścian)
atpc_1_252
atpc_2_250
Automatyczne wzmocnienie i regulacja wiązki
Automatyczne ograniczenie i regulacja wiązki
w zależności od warunków