pl|en|hu
Znajdź produkt
Technologie
Idealna optyka dla niezawodnej detekcji
Zastosowano
w modelach

AX-100TFR/200TFR, AX-70TN/130TN/200TN, AX-100TF/200TF, AX-350TF/650TF, AX-100PLUS/200PLUS, AX-250PLUS/500PLUS, AX-350DH/650DH MKIII


Bariery cztero-, jak i dwuwiązkowe wymagają jednoczesnego przerwania wszystkich wiązek czujki
w celu wywołania alarmu. Takie rozwiązanie redukuje występowanie „fałszywych alarmów" spowodowanych przypadkowym przerwa­niem którejkolwiek z wiązek przez np. spadające liście 
lub małe zwierzęta. Niezawodność tego typu czujek zależy w znacznej mierze od jakości układów optycznych formujących wiązki oraz ich pozycjonowania względem siebie tak, aby mogły być przerwane jednocześnie tylko przez człowieka. Ilość wiązek IR nie odgrywa większego znaczenia
dla pojedynczych czujek, gdyż w obu przypadkach alarm generowany jest przez przerwanie wszystkich wiązek obiektem o podobnych wymiarach. Zwiększanie ilości wiązek rozprasza jedynie energię tworząc większe wiązki, które w trudnych warunkach atmosferycznych mogą
znacznie łatwiej generować „fałszywe alarmy" niż wiązki bardziej skupione.



Porównanie barier dwuwiązkowych Firmy OPTEX
z barierami czterowiązkowymi konkurencyjnych producentów.

(w barierach dalekiego zasięgu)

bariery_faszywy_alarm_1_491

bariery_faszywy_alarm_2_491